CANON iR-ADV 6055

                  ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ภาพดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ

- หน้าจอ Full - Color  8.4" SVGA Screen

- ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร A4  ที่ 55 หน้าต่อนาที

- ความระเอียดของการสแกนสูงสุดที่  600 dpi x 600 dpi

- สแกนเอกสารระบบเลเซอร์ สี - ขาวดำ

- ความระเอียดของการพิมพ์เอกสารสูงสุดที่  1,200 dpi x 1,200 dpi

- เวลาอุ่นเครื่องประมาน 30 วินาที

                                                                             - ถาดรองรับกระดาษปรกติได้ 550 แผ่น ที่ Casset Dual  3 , 4

                                                                             - ถาดรองรับกระดาษได้ 1,500 แผ่น ที่ Casset Drawers  1 , 2

                                                                             - รองรับการใช้งานสูงสุด 100,000 ต่อเดือน

                                                                             - ประหยัดหมึกพิมพ์มากขึ้น

                                                                             - ตัวป้อนเอกสารแบบ Dual - Scan เสริม

                                                                             - แฟกซ์ , Super G3 เสริม

Visitors: 14,831