XEROX DocuCentre-IV C3370

คุณสมบัติทั่วไป เครื่องถ่ายเอกสารสี/ขาว-ดำ XEROX DocuCentre-IV C3370
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ / สี ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์
- มีละเอียดสูงถึง 1,200 x 2,400 DPI แยกระดับความแตกต่างของสีดำได้ 256 ระดับ
- มีระบบถ่ายเอกสารแบบสแกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น
- ระบบการสแกนเอกสารแบบ Color Scan
- รองรับงานได้ถึงกว่า 70,000 แผ่นต่อเดือน  หน่วยความจำจำนวน 2 GB  Hard Disk Drive ขนาด 80 GB 
- ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอแบบ Color LCD Touch Panel
- ระยะเวลาที่ใช้ในการอุ่นเครื่อง 28 วินาที หรือน้อยกว่า
- สามารถถ่ายเอกสารที่ความเร็ว 33 แผ่นต่อนาที ที่ A4 ขาวดำ
- มีระบบ Box (Folder) จำนวน 100 Folder ไว้เก็บงานถ่ายเอกสารไว้ใน Hard disk เพื่อการเก็บความลับของเอกสารที่ถ่ายเอกสาร
- มีระบบการกำหนดรหัสผ่านเพื่อพิมพ์เอกสารมีระบบ Job Security สามารถเก็บข้อมูลงานถ่ายเอกสาร และจัดลำดับคิวงานถ่ายเอกสารได้ 20 งาน
                                                                            - มีระบบกลับหน้าหลังอัตโนมัติ (Duplexing) เพื่อถ่ายสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติต่อเนื่องได้
                                                                            - สามารถย่อ-ขยาย ได้ครั้งละ 1% (Zoom) ตั้งแต่ 25%-400%มีระบบเลือกเปอร์เซ็นต์ ย่อ-ขยายเอกสารอัตโนมัติ (Auto Magnification select) และสามารถถ่ายเอกสารย่อ- ขยายตามระดับ คือ 25% 50% 61%                                                                                 70% 81% 86% 115% 112% 141% 200% และ 400%
                                                                            - สามารถใช้กระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A6 – A3
                                                                            - บรรจุกระดาษได้สูงสุด 2,250 แผ่น
                                                                            - มีระบบเลือกกระดาษอัตโนมัติ (Auto Paper Select)
                                                                            - สามารถปรับระดับความเข้มจางอัตโนมัติ (Automatic ) มีปุ่มเลือกถ่ายเอกสารที่เป็น ตัวหนังสือ รูปภาพ หรือที่มีทั้งรูปภาพ และตัวหนังสือในแผ่นเดียวกัน เพื่อให้สำเนาคมชัดที่สุด
                                                                            - สามารถตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารได้ 1ถึง 9,999 แผ่นต่อเนื่อง และมีปุ่มถ่ายแทรกงาน
                                                                            - สามารถล็อคการใช้งานของเครื่องด้วยระบบ ID และ PASSWORD และสามารถกำหนดปริมาณการใช้งานของแต่ละ ID ได้ และสามารถพิมพ์สรุปรายงานการใช้งานได้
                                                                            - ขนาดตัวเครื่อง 640 mm x 685 mm x 1,128 mm น้ำหนักเครื่อง 136 กก.
Visitors: 14,832